Joanna Larsson

Projekt för framtiden

Holmryd Gård är med i ett forskningsprojekt för nya källor till man, bränsle och foder Ways2Taste är ett forskningsprojekt som tar sikte på att hantera två tuffa miljöutmaningar: resursbrist och växande avfallsproduktion. Vid Högskolan i Borås har en unik forskningsmiljö byggts upp för att möta båda dessa frågor – med hjälp av svampar som omvandlar restprodukter till nya material. Holmryd Gård deltar i projektet som en av flera företagspartners där vår roll i projektet handlar om att tillhandahålla restprodukter i…

Läs mer