Våra produkter

Mjölken från Holmryds mejeri är lågpastöriserad och ohomogeniserad

vilket betyder att fettkulorna i mjölken har fått behålla sin ursprungliga storlek,

detta leder till att fettet flyter upp till ytan när mjölken står still och att mjölken

behövs skakas om lite lätt innan konsumering för att undvika att få enbart

grädde i första upphällningen.