Projekt för framtiden

Holmryd Gård är med i ett forskningsprojekt för nya källor till mat, bränsle och foder

Ways2Taste är ett forskningsprojekt som tar sikte på att hantera två tuffa miljöutmaningar: resursbrist och växande avfallsproduktion. Vid Högskolan i Borås har en unik forskningsmiljö byggts upp för att möta båda dessa frågor – med hjälp av svampar som omvandlar restprodukter till nya material. Holmryd Gård deltar i projektet som en av flera företagspartners där vår roll i projektet handlar om att tillhandahålla restprodukt i form av naturgödsel från vår besättning bestående av nötkreatur. Ways2Taste finansieras av EU genom Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Läs mer om projektet på www.ways2taste.se